skip to Main Content

REGULAMIN MACIEJEWKI

 1. Złożenie zamówienia (rezerwacji) noclegów w „Maciejewce” jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie ze złożoną wcześniej rezerwacją.
 3. Doba trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 4. Rezerwacji noclegów można dokonywać bezpośrednio na naszej stronie korzystając z formularzy pod kalendarzem, pocztą elektroniczną, tradycyjną, telefonicznie, jak i osobiście. Natomiast potwierdzenie rezerwacji ma zawsze miejsce za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: bieszczady @ maciejewka.pl).
 5. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest podanie imienia i nazwiska osoby zamawiającej pobyt oraz numeru telefonicznego do kontaktu.
 6. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji ze strony Agroturystyki „Maciejewka” następuje po wpłacie zadatku na konto bankowe podane na stronie https://maciejewka.pl . Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wysokość zadatku podana jest w opisie pokoi.
  Obecnie nie posiadamy możliwości wystawiania rachunków.
 7. Goście proszeni są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych w dniu przyjazdu.
 8. Należność za cały pobyt (pomniejszona o wpłacony zadatek) jest regulowana w dniu przyjazdu.
 9. Dopuszczalne formy płatności: gotówka oraz przelew. Kwota uregulowana za rezerwację nie podlega zwrotowi (np. W przypadku skrócenia pobytu) – prosimy o rozważne rezerwacje.
 10. Warunkiem rezerwacji Apartamentu „DĄB” jest zajmowanie apartamentu minimum przez jedną osobę dorosłą.
 11. Na życzenie gości, istnieje możliwość wystawienia rachunku imiennego przy czym ten fakt należy zgłosić nie później, niż do końca miesiąca rozliczeniowego, w którym nastąpiła wpłata.
 12. Aktualne wyposażenie pokojów oraz cennik znajduje się na stronie https://maciejewka.pl
 13. Planowane zmiany cen ogłaszane są odpowiednio wcześniej na stronie internetowej https://maciejewka.pl nie później, niż miesiąc przed ich wprowadzeniem.
 14. Agroturystyka „Maciejewka” nie odpowiada za treść merytoryczną, cennik oraz zdjęcia publikowane w sieci przez pośredników, z którymi Agroturystyka „Maciejewka” nie zawierało umów. Wiarygodnym źródłem informacji o aktualnej ofercie jest jedyna iI oficjalna strona https://maciejewka.pl Z aktualnymi warunkami można również się zapoznać telefonicznie +48 697 930 400 lub e mailowo bieszczady @ maciejewka.pl.
 15. Właściciel Agroturystyki „Maciejewka” za pozostawione w obiekcie kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Podczas pobytu gości w pokojach, gospodarze Agroturystyki „Maciejewka” bez zgody gości, nie przebywają w pomieszczeniach przez nich wynajmowanych, a goście otrzymują do nich własne klucze.
 17. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 18. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 19. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
 20. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu po uprzednim poinformowaniu właścicieli obiektu.
 21. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (nie należy używać grzałek, grzejników, dmuchaw grzewczych).
 22. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 23. Wewnątrz budynków obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 24. Sprawy nieuregulowane w powyższym dokumencie rozstrzygane są indywidualnie.

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO POBYTU I NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ ORAZ WSPOMNIEŃ

Back To Top